Gegevens medische echo

Je hebt zojuist een 13 of 20 weken echo ingepland bij Echopraktijk Vita Bella. Echopraktijk Vita Bella zorgt voor een correcte verwerking van persoonsgegevens, passend bij de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zonder jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken kan ik je geen onderzoeken aanbieden.

Ik geef Echopraktijk Vita Bella in Nijmegen toestemming om gegevens over mij en mijn gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen zorg.

Deze toestemming omvat mede:
1. Het verwerken van persoonsgegevens in mijn patiëntendossier.
2. Het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van kwaliteitsbewaking conform de WBO (Wet Bevolkings Onderzoek).
3. Het delen mijn persoonsgegevens met andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van de continuïteit van mijn behandeling.
4. Het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden (o.a. zorgverzekeraar) in het kader van de verwerking van declaraties